Večernji list: Prvom virtualnom elektranom u Hrvatskoj do znatno manjih troškova za električnu energiju

May 17, 2021

Direktor KOER-a, Marko Lasić, u intervjuu za Večernji list govorio je o konceptu virtualne elektrane, situaciji na hrvatskom tržištu te na koji način sudjelovanje može doprinijeti krajnjem korisniku. Dijelove tog intervjua donosimo ispod.

 

Koncept virtualne elektrane

Pametno raspolaganje električnom energijom u europskom je fokusu zbog orijentacije prema održivosti gdje je, sasvim logično i očito, električna energija iznimno važna. Pogotovo će tako biti već u bližoj budućnosti jer će se po cestama kretati sve više potpuno električnih automobila koji će povećati potražnju za električnom energijom. Nema previše smisla tu energiju nadoknađivati samo iz proizvodnje, već se to mora činiti boljim i efikasnijim raspolaganjem.

Virtualna elektrana jedna je od inovacija koje bi trebale omogućiti pametnije korištenje energije. Riječ je o sustavu u kojem se korisnicima omogućuje prodaja viškova električne energije onda kada je ne koriste. Tako se smanjuje potreba za energijom iz proizvodnje, a korisnici, često i više manjih korisnika spojenih u jedan klaster, mogu smanjivati i vlastite troškove. Konkretno, umjesto nekoliko sustava od 5 MW može se formirati jedan sustav snage 100 MW kojim se upravlja lakše, s jednog mjesta, virtualne elektrane.

 

Zašto „virtualna“ elektrana?

Tradicionalni mehanizmi uravnoteženja i upravljanja elektroenergetskim sustavom postaju nedovoljni kako se povećava udio obnovljivih izvora i spremnika energije na strani kupaca te je virtualna elektrana novi način uravnoteženja sustava. Naziv virtualna elektrana opisuje naš utjecaj na elektroenergetski sustav, a to je povećanje ili smanjenje kapaciteta elektroenergetskog sustava za potrošnju ili proizvodnju električne energije s ciljem uravnoteženja sustava.

Prefiks ‘virtualna’ u nazivu tu je kako bi se stvorila distinkcija između klasične elektrane koja kao postrojenje postoji na jednoj lokaciji u odnosu na virtualnu koja nema postrojenje na jednoj lokaciji, nego se sastoji od većeg broja izvora ili trošila električne energije krajnjih kupaca na teritoriju Hrvatske. Dakle, umjesto izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju energije, obično plinskih ili drugih elektrana koje se mogu brzo aktivirati, koristi se tehnologija kako bi upravljalo potrošnjom krajnjih kupaca – pojasnio nam je Lasić kako funkcionira virtualna elektrana. Dakle, uravnoteženje se ostvaruje tako što se smanji potrošnju krajnjih potrošača koji su dio virtualne elektrane na zahtjev operatora, što iz perspektive elektroenergetskog sustava ima efekt ekvivalentan aktivaciji stvarne elektrane koja nadomješta nedostatak električne energije u sustavu kako bi se postigla ravnoteža proizvodnje i potrošnje energije.

 

Hrvatsko tržište

 – U ovom trenutku dostupna je usluga smanjenja potrošnje krajnjih kupaca, a u budućnosti će se uvesti usluga povećanja potrošnje jer u elektroenergetskom sustavu višak energije stvara probleme isto kao i manjak energije. Višak energije stvara se kada, recimo, imamo vjetrovite noći i proizvodnju energije iz vjetroelektrana u periodima kada nemamo veliku potrošnju te se u tim trenucima aktiviraju trošila koja bi preuzela energiju – nastavlja Marko Lasić govoreći kako su krajnji potrošači sada zainteresirani za virtualnu elektranu uglavnom veća industrijska postrojenja i komercijalne zgrade koje imaju veliku potrošnju energije.

 

Pročitajte više na: https://www.vecernji.hr/biznis/prvom-virtualnom-elektranom-u-hrvatskoj-do-znatno-manjih-troskova-za-elektricnu-energiju-1491647 - www.vecernji.hr

Želite saznati više detalja?

Ispunite formular ispod i naš tim će Vam se javiti s povratnim informacijama. Ostvarimo održivost zajedno!